Topicuri > Substante si produse chimice

tipareste trimite pe mail

 Produse pentru protecţia plantelor - ANPM

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2013-04-08 11:40:21
Ultima actualizare: 2014-08-18 11:14:04

AVIZ DE MEDIU pentru omologarea produsului de protecţia plantelor

 

Protocol de omologare CNOPP – revizuit la 07.03.2013

 

Solicitare Aviz de mediu pentru produse de protecţia plantelor

 

Ordin nr.292 din 22 februarie 2013 privind incetarea aplicabilităţii Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.334/2008 prin care se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Avizare a produselor pentru protecţia plantelor, precum şi procedura de emitere a avizului de mediu

 

Ordin nr.3309 din 29 august 2012 privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă pentru mediu

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei din 26 iulie 2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanţelor active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.540/2011 in ceea ce priveste conditiile de autorizare a substantelor active clotianidin, tiametoxam si imidacloprid si de interzicere a utilizarii si a vanzarii semintelor tratate cu produse de protectie a plantelor care contin aceste substante active

 

Hotarare nr. 360 din 12.06.2013 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei

 

Regulamentul (UE) nr. 284/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerintelor in materie de date aplicabile produselor de protectie a plantelor, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare

 

Regulamentul (UE) nr. 547/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste cerintele de etichetare pentru produsele de protectie a plantelor

  

Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 25 aprilie 2013 de autorizare a statelor membre sa prelungeasca autorizatiile provizorii acordate pentru noile substante active acequinocil, aminopiralid, acid ascorbic, flubendiamida, gama-cihalotrin, ipconazol, metaflumizona, ortosulfamuron, Pseudomonas sp. tulpina DSMZ 13134, piridalil, piroxsulam, spiromesifen, tiencarbazon si topramezon

  

   Regulamentul (UE) nr. 777/2013 al Comisiei din 12 august 2013 de modificare a anexelor II, III si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri aplicabile substantelor clodinafop, clomazon, diuron, etalfluralin, ioxinil, iprovalicarb, hidrazida maleica, mepanipirim, metconazol, prosulfocarb si tepraloxidim din sau de pe anumite produse   

  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 781/2013 al Comisiei din 14 august 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveste conditiile de autorizare a substantei active fipronil si de interzicere a utilizarii si a vanzarii semintelor tratate cu produse de protectie a plantelor care contin aceasta substanta activa

 

Hotararea nr. 683 din 14 septembrie 2013 pentru aprobarea Planului National de Actiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii produselor de protectie a plantelor

 

Ordin nr. 3883 din 20/11/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană

 

 

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.