Cadru general        Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se realizează în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000 şi a prevederilor Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia privind mediul, transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

        Legislaţia specifică în vigoare asigură publicului dreptul de acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice şi stabileşte condiţiile, termenii de bază şi modalităţile de exercitare a acestui drept.


Drepturi ale publicului:

                   - plângere prealabilă adresată conducătorului autorităţii publice de la care a primit răspunsul nesatisfăcător;


                       - cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, dacă nu este mulţumit de soluţionarea plângerii prealabile.
 

Accesul la justiţie se face potrivit dispoziţiilor din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.


Cadrul legislativ:


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-07-16 17:53:30
TiparesteTipareste