Topicuri > Schimbari climatice

tipareste trimite pe mail

 Inventarul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-09-27 15:19:19
Ultima actualizare: 2013-06-10 15:07:44

Inventarul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES) este:

  • un instrument naţional de raportare în conformitate cu prevederile Convenţiei cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), ale Protocolul de la Kyoto şi ale deciziilor subsecvente.
  • un instrument de estimare a nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse şi a nivelului de sechestrare a dioxidului de carbon prin rezervoare
  • un instrument sprijinit prin implementarea Sistemului National pentru estimarea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din surse şi a nivelului de sechestrare a dioxidului de carbon prin rezervoare

Serviciul Schimbări Climatice din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului are obligaţia şi responsabilitatea pregătirii  INEGES.

INEGES se elaborează:

  • în conformitate cu recomandările prevăzute în
  • Liniile directoare dezvoltate de catre Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) privind elaborarea inventarelor naţionale de GES, revizuite in 1996;
  • Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GES, elaborat in 2000;
  • Ghidul IPCC de bune practici privind folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţa a terenurilor şi silvicultura (LULUCF), 2003
  • folosind aplicaţia  informatică „CRF Reporter” furnizată de către Secretariatul UNFCCC

Transmiterea Inventarul Naţional Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră  către Secretariatul UNFCCC, Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu constă în: transmiterea bazei de date de tip “xml” aferentă aplicaţiei informatice CRF Reporter, a Tabelelor CRF cuprinzând estimările emisiilor şi date de fond aferente perioadei estimate şi a Raportului la Inventarul Naţional;

INEGES este transmis organizaţiilor menţionate anterior cu frecvenţa anuală, fiecare INEGES caracterizând perioada an de bază (1989) – anul  X-2, X constituind anul în care are loc raportarea;

Datele constând în : baza de date de tip “xml” aferentă aplicaţiei informatice CRF Reporter, Tabelele CRF cuprinzând estimările emisiilor şi date de fond aferente perioadei estimate şi Raportul la Inventarul National sunt încărcate cu respectarea termenelor limită de raportare conform legislaţiei internaţionale în baza de date administrată de EIONET, în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru UE.

Cel  mai recent Inventar Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră  al României a fost transmis la începutul anului 2010 şi conţine estimările emisiilor/reţinerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră pentru perioada 1989 - 2008.

 

transmiterea 2006 - versiunea 2 (seria 1989-2004)

 

 transmiterea 2007 - versiunea 1 (seria 1989-2005)

 

 

transmiterea 2008 - versiunea 1 (seria 1989-2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte rapoarte cuprinzând date privind emisiile de gaze cu efect de seră


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.