Emisii industriale > Registrul Poluantilor emisi si transferati (EPRTR)

tipareste trimite pe mail

 Despre Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

Detalii

Autor: APM Maramureş,
Adăugat: 2010-10-19 14:00:24
Ultima actualizare: 2013-10-17 15:22:07

La nivel european, prin Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului („Regulamentul E-PRTR”), s-au pus bazele unui registru european, cu date comparabile, cu privire la emisiile de poluanţi în aer, apă, sol, la transferurile de deşeuri periculoase şi nepericuloase, a poluanţilor din apele reziduale transferate în afara amplasamentului.

Registrul European al Emisiilor şi al Transferurilor de Poluanţi (E-PRTR)este noul registru care oferă acces uşor la date cheie de mediu privind activitatea complexelor industriale din statele membre ale Uniunii Europene şi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Registrul E-PRTRsuccede Registrului European al Emisiilor de Poluanţi (EPER), fiind un catalog al poluanţilor emişi şi transferaţi dintr-o varietate de surse care pot avea un efect potenţial dăunator asupra mediului. Acesta este conceput sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului la urmatoarea adresă: http://prtr.ec.europa.eu/

Începând cu anul 2009, România transmite anual la Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu, datele din Registrul PRTR naţional (colecţia datelor de emisie şi transferuri ale complexelor industriale), utilizând formatul de raportare comun statelor membre. Metodologia de raportare sub Regulamentul PRTR este prezentată în Ghidul pentru implementarea PRTR  european.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.