Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 ANUNT privind deschiderea sesiunii 1/2014 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2014-08-04 15:47:51
Ultima actualizare: 2014-08-04 16:15:08

Documente ataşate

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

ANUNT

privind deschiderea sesiunii 1/2014 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.

 

Agentia Natională pentru Protectia Mediului anuntă deschiderea sesiunii 1/2014 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.

 

În vederea atribuirii în custodie a ariilor naturale protejate, persoanele fizice şi juridice interesate pot depune un dosar de candidatură în format hârtie şi suport electronic pentru fiecare arie naturală protejată solicitată, potrivit art. 29 din Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate (vezi Documente atasate).

Etapele procedurii de atribuire în custodie sunt următoarele:

 

a)afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire, care conţine lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în custodie;

b)depunerea la sediul autorităţii responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii de atribuire;

c)transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, către membri comisiei de evaluare;

d)întrunirea comisiei de evaluare şi evaluarea dosarelor de candidatură;

e)întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;

f)depunerea la sediul autorităţii responsabile a contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea sesiunii de atribuire în custodie;

g)întrunirea Comisiei de contestaţii, analizarea şi soluţionarea contestaţiilor;

h)întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;

i)întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de custodie care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;

j)semnarea convenţiilor de custodie

 

Lista ariilor naturale protejate pentru care se pot depune dosare de candidatură în vederea atribuirii în custodie este aprobată prin Decizia Presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 395 din 01.08.2014 (vezi Documente atasate).

 

Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun la Agentia Natională pentru Protectia Mediului (ANPM) până la data de 02.09.2014 (data înregistrării la registratura ANPM), la sediul din Splaiul Independentei nr. 294, CorpB, Sector 6,Bucuresti, în cadrul programului de functionare a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, respectiv:

Luni - Joi 8:00-16:30

Vineri 8:00-14:00


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.